Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sjoukje de Haas company

Sjoukje de Haas
Stadsweide 34
8713 JJ Hindeloopen
www.sjoukjedehaas.nl
mail@sjoukjedehaas.n
KVK 61218278

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Sjoukje de Haas company, alsmede op alle overeenkomsten tussen Sjoukje de Haas company en opdrachtgevers/klanten en op elk gebruik van de website sjoukjedehaas.nl en s-school.nl. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk/digitaal zijn bevestigd door Sjoukje de Haas company. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Sjoukje de Haas company schriftelijk/digitaal zijn aanvaard.

Artikel 2. Aard van de dienstverlening
Sjoukje de Haas company biedt inspiratie en bewustwording aan via workshops, lezingen, events, s-school en overige diensten in het ruimste zin van het woord, voor particulieren, bedrijven als wel organisaties. De klant/participant past het aangebodene naar eigen inzicht toe. Sjoukje de Haas company kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven, omdat de verantwoordelijkheid en inspanning ligt bij de klant/participant. Wel zal Sjoukje de Haas zich inspannen om de juiste handvatten te gegeven om succes, geluk en peace te behalen. Ook bied Sjoukje de Haas company artikelen en online diensten aan en kunnen via de webshop worden afgerekend.

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
Alle aanbiedingen en offertes van Sjoukje de Haas company zijn vrijblijvend. De overeenkomst tussen Sjoukje de Haas company en de opdrachtgever en/of klant/participant komt tot stand door ondertekening van de offerte door de opdrachtgever en/of digitaal anders overeengekomen.

Artikel 4. Annuleringsvoorwaarden
De opdrachtgever en klant hebben het recht de opdracht te annuleren per schrijven:
Voor annulering van (deelname aan) workshops, retraites, e-cursussen, programma’s, coachingstrajecten e.d. geldt:
binnen twee maanden voor aanvang is € 15,- verschuldigd aan administratiekosten,
tot 4 weken voor aanvang is 50% van het (deelname)bedrag verschuldigd,
tot 1 week voor aanvang is 75% van het (deelname)bedrag verschuldigd,
korter dan 1 week voor aanvang is het volledige (deelname)bedrag verschuldigd.
Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Dat betekent dat je aan de betalingsverplichtingen zult moeten blijven voldoen, mocht je in termijnen betalen. Uiteraard is overleg altijd mogelijk om te kijken hoe het probleem verholpen kan worden.
Annulering van een aankoop van download 
is niet mogelijk, omdat de aankoop als definitief wordt beschouwd.
Annulering van een aankoop van een carddeck is mogelijk als deze nog niet verstuurd is. Terugsturen van een aankoop van een carddeck is niet mogelijk, omdat de aankoop als definitief wordt beschouwd als carddeck uit de verzenddoos en verpakking is gehaald en deze is aangeraakt, bekeken en dus gebruikt. Alles carddecks zijn persoonlijk energetisch gereinigd en afgestemd.
Annulering van een event is niet mogelijk, omdat de aankoop als definitief wordt beschouwd. Als je het event ticket zelf niet kunt gebruiken en er is nog tijd voordat het event plaatsvindt, dan adviseren we je om je ticket zelf (online) aan te bieden. Je kunt de voor- en achternaam dan aan ons doorgeven en wij verwerken dat.
Annulering van 1:1 mentorship is niet mogelijk
Annuleren van een coachafspraak of consult
kan tot 24 uur voor de afspraak en dient door Sjoukje de Haas company te worden bevestigd, de afspraak wordt dan verzet. Wanneer de klant niet minimaal 24 uur van te voren afzegt of niet op de afspraak verschijnt, worden de kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.

Artikel 5. Prijs en betaling
Alle prijzen die worden aangeboden zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven. Ook eventuele reiskostenvergoeding worden apart vermeld naast de prijs van dienst. Sjoukje de Haas company brengt de door de opdrachtgever en klant verschuldigde (deelname)bedrag in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 30 dagen of anders afgesproken.  Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 31e dag na factuurdatum, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever en/of de klant/participant.

Artikel 6: Opschorting en ontbinding
Sjoukje de Haas company heeft het recht deelname van de opdrachtgever of klant/participant dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever of klant/participant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 5.

Artikel 7. Trainers en coaches
Sjoukje de Haas company is vrij in de keus welke trainer(s) of coach(es) worden ingezet. In het algemeen zal Sjoukje de Haas zelf de coaching en trainingen geven.

Artikel 8. Informatieverstrekking
Opdrachtgever en klant/participant van Sjoukje de Haas company dienen alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht vooraf aan de Sjoukje de Haas company te verstrekken. Sjoukje de Haas company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sjoukje de Haas company is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door opdrachtgever en/of klant.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Sjoukje de Haas company stelt zich niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, zowel tijdens de dienstverlening van Sjoukje de Haas company (zie artikel 2) als schade buiten op het terrein, is voor uw eigen risico dit geldt voor uzelf en voor uw eigendommen. De activiteiten van Sjoukje de Haas company zijn geen vervanging van een psychologisch consult en/of therapie.

Artikel 10. Overmacht
Indien een workshop of andere dienst van Sjoukje de Haas company door overmacht van Sjoukje de Haas company niet door kan gaan, zal Sjoukje de Haas company trachten een nieuwe datum en tijd voorstellen, vervanger zoeken of in het uiterste geval (deelname)bedrage terugbetalen.

Artikel 11. Copyright
Op al het materiaal en teksten dat Sjoukje de Haas verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd, doorverkocht of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van Sjoukje de Haas company.

Artikel 12: Vertrouwelijk
Sjoukje de Haas company behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.

Artikel 13. Klachten
Wanneer de opdrachtgever en/of klant/participant niet tevreden is over een door Sjoukje de Haas company geleverde dienst, dient zij dit binnen 14 dagen na het leveren van de start van deze dienst aan Sjoukje de Haas company te melden. Er vindt dan overleg plaats over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de klacht verholpen wordt. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

Door de site te te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. Onze privacyverklaring

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten